حامیانی که تاکنون داشته ایم

 • پشتیبانی فراوان از این پروژه توسط اتحادیه خدمات شهری زولینگن صورت گرفت، www.solingen.de,  و با ارائۀ امکانات مالی جمع آوری شده توسط برنامه کمک بخش NordRhine-Westfalen (NRW) ، دولت آلمان (دموکراسی را زندگی کنید) و بخش ترجمۀ آنها، بخش عمده ای از تمام ترجمه ها را فراهم کرد.
 • ترجمه ها توسط افراد دیگری به صورت شخصی و دوستانه هم انجام شده است
 • مرکز روان درمانی برای مهاجران در دوسلدورف (PSZ)www.psz-duesseldorf.de اختیار گذاشتن متون و فایل های صوتی نوا، NaWa -Texte und Audiodateien
 • میکائیلا هوبر، www.michela-huber.com که به همراه مؤسسۀ انتشاراتی  بوفرمان Gmbh ، پادربورن، www.junfermann.de ، متون و فایل های صوتی "باغ درون"،"دریای روشن" و"آموزش تمرکز حواس" را از کتاب او به نام " باغ درون" (ISBN: 978-3-87387-582-1)   برای ما تهیه کردند
  همکاری کرده است.
 • کارشناس امور آموزشی سوزانه اشتاین  www.susannestein.de  کتاب تصویری تروما برای کودکان را به ما پیشنهاد کرد
 •  روانشناس معتبر، سابینه کوخ
  www.koch-solingen.de  "تمرین اتاق امن"، "تمرین سبک" و تمرین های "اتصال به قدرت درون"  و همچنین اطلاعات دیگری را نوشت
 • این وب سایت توسط آژانس بازاریابی آنلاین "پارالاکسیس" تأسیس شده است.  www.parallaxis.de
 • مسئول محتویات این وب سایت: دکتر بیرگیت کراکه، پزشک متخصص روانپزشکی و روان درمانی، زولینگن می باشد
  www.pz-solingen.de
  E-Mail: praxisdr-birgit-kracke.LÖSCHEN.de

Supporters