روحی شده اند کتاب تصویری تروما (ضربه روحی)

نوشته سوزان اشتاین،, www.susannestein.de

کودک و رهایی از سایه ترسِ بزرگِ مخوف

کتاب تصویری تروما برای این طراحی شده که موضوع دشواری را قابل درک کند : یک کودک، موقعیت  ترسناکی را که جنگ به وجود آورده تجربه می کند. این "سایۀ ترس" مرتب به سراغ کودک می آید، حتی اگر آن شرایط وحشتناک دیگر به گذشته خیلی دوری تعلق داشته باشد.

این کتاب می تواند به کودکان، والدین و مددکاران کمک کند که سنگینی ناپیدا و در عین حال محدود کنندۀ این ترس را درک کنند. آنچه را که کودک همین حالا نیاز دارد مشخص می کند: کمک های عملی در زندگی روزمره، پیام های آرامش بخش از طرف پدرومادر و شاید راهی برای شروع یک دورۀ درمانی.

این کتاب حاصل تماس شخصی نویسنده  با خانواده های مهاجر و نگرانی او درمورد سرنوشت آنهاست. دو درمانگر تروما مربوط به بنیاد کودکان فردا در مرکز پزشکی دانشگاه در هامبورگ- اپندورف، کتاب تصویری را پیش از انتشار مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
به عنوان یک خانواده، می توانید کتاب تصویری تروما را در اینترنت بخوانید، آن را چاپ کنید (پرینت بگیرید) و به همراه کودکانتان به آن نگاهی انداخته و از الگوهای طراحی آن استفاده کنید. همچنین می توانید آن را به دوستانتان هم بدهید. پدر و مادرها می توانند اطلاعات بیشتری را در صفحه 37 کتاب تصویری پیدا کنند.

به عنوان یک مددکار می توانید یا کتاب تصویری را به طور رایگان پرینت گرفته و یا لینک آن را درمیان خانواده های مهاجر، دوستانتان، آموزگاران، آموزگاران مهدکودک ها یا مددکاران داوطلب پخش کنید تا برای همه قابل دسترس شود. می توان آن را در دوره های آموزش عالی و نیز برای مشاوره والدین/کودکان در مهدکودک ها و مدارس به کار برد.

از آنجایی که کتاب تصویری در اصل برای استفاده در خانواده ها طراحی شده بود، لطفاً به اطلاعات ارایه شده در بخش پرسش های متداول توجه کنید، این اطلاعات برای مددکارانی که در زمینۀ تروماتراپی (درمان ضربه روحی) دوره ندیده اند، مفید و مهم هستند.

پرسش های متداول(FAQ)  به تاریخچه مختصری از این کتاب تصویری هم می پردازد.